Kistor & urnor

Bakgrundsfoto: Lora Kosminsky

Kistor & urnor SOM VI ERBJUDER HITTAR NI NEDAN

- Valet av kista och urna är mycket personligt, vi för kistor och urnor från Fredahl, vilket står för kvalitet, estetik och etik.

- Kistorna är testade för att motsvara de krav som ställs vid jordbegravning och kremation.

- Kistorna är anpassade både för bårtäcke och för blomdekoration.

- Urnorna är godkända efter bedömning och särskild provning enligt ”Normgivande bestämmelser för askurnor”.