gravskötsel & gravvård

Bakgrundsfoto: Lora Kosminsky

Gravskötsel & gravvård Göteborg

Gravvården har tusenårig tradition i vårt land, att genom en gravvård spara och vårda minnet efter en kär människa tillhör vårt historiska arv. Idag kan gravvårdar utformas på många sätt och i många olika storlekar. Det vanliga idag är att välja en stående eller liggande sten utan gravram. Natursten är också väldigt vanligt, men man bör kontakta sin Kyrkogårdsförvaltning då det inte är godkänt på alla fält.

Samarbetspartners

Genom vår samarbetspartner GÖTEBORGS STENHUGGERI, har ni möjlighet att välja ur ett stort sortiment av gravstenar, eller i samråd utforma Er egen gravvård.

Göteborgs Stenhuggeri

Majorsgatan 8
413 08 Göteborg
Tel: 031-12 61 38
Hemsida