Bouppteckning & arvsskifte

Bakgrundsfoto: Lora Kosminsky

Bouppteckning & arvsskifte för begravning

Bouppteckning är en lagstadgad skyldighet, att till Skatteverket inlämna en uppteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen skall sedan ligga till grund för arvskifte, förändring av lagfarter och försäljning av fast egendom. Bouppteckningen fastställer också vem, vilka som är dödsbodelägare. Vi kan genom våra samarbetspartners erbjuda kompetent hjälp. Både vid upprättandet av bouppteckning, och vid arvskifte.

Nedan finner ni våra samarbetspartners.

JAN ÖSTLUND JURIDIK

Tel: 031-21 87 30
Mobil: 0734-170828